Ādān 261 related words in 446 texts and 1932 matches in Suttanta Pali


Word Texts Matches
ādānādhippāyā 1 1 an6.52
ādānādhippāyo 1 1 an5.137
ādānaganthaṁ 1 1 snp4.4
ādānaṁ 2 6 an7.47
ādānampi 2 2 sn12.61 sn12.62
ādānanikkhepanaṁ 2 4 sn35.236 sn35.237
ādānanikkhepe 1 1 mn125
ādānapaṭinissagge 5 5 an10.117 an10.118 an10.169 an10.170 sn45.34
ādānappaṭinissagge 1 1 sn46.17
ādānasatte 1 1 snp5.13
ādānataṇhaṁ 1 1 snp5.13
ādānesu 1 1 snp2.13
adhicittasikkhāsamādānaṁ 3 3 an3.81 an3.83 an3.92
adhicittasikkhāsamādāne 4 5 an3.81 an3.82 an3.83 an3.92
adhipaññāsikkhāsamādānaṁ 3 3 an3.81 an3.83 an3.92
adhipaññāsikkhāsamādāne 4 1 an3.81 an3.82 an3.83 an3.92
adhipaññāsikkhāsamādāne’ti 4 4 an3.81 an3.82 an3.83 an3.92
adhisīlasikkhāsamādānaṁ 3 3 an3.81 an3.83 an3.92
adhisīlasikkhāsamādāne 4 5 an3.81 an3.82 an3.83 an3.92
adinnādānā 108 190 an3.70 an3.79 an3.117 an3.120 an3.121 an3.122 an3.163-182 an4.53 an4.54 an4.81 an4.99 an4.198 an4.201 an4.203 an4.214 an4.224 an4.235 an4.236 an4.265 an5.32 an5.145 an5.171 an5.178 an5.179 an5.286 an5.287-292 an6.81 an6.82 an8.25 an8.39 an8.41 an8.46 an9.20 an10.99 an10.167 an10.168 an10.169 an10.170 an10.171 an10.172 an10.173 an10.175 an10.176 an10.177 an10.178 an10.199-210 an10.211 an10.212 an10.213 an10.215 an10.216 an10.217 an10.221 an10.222 an10.223 an10.224 dn1 dn2 dn5 dn14 dn22 dn23 dn26 dn27 dn32 dn33 dn34 iti74 mn8 mn9 mn27 mn38 mn41 mn42 mn46 mn51 mn54 mn73 mn79 mn81 mn84 mn86 mn93 mn94 mn96 mn101 mn110 mn112 mn114 mn117 mn123 mn129 mn136 mn141 mn142 sn12.41 sn14.25 sn14.26 sn14.27 sn37.24 sn37.33 sn42.6 sn42.8 sn42.13 sn45.8 sn55.7 sn55.37 sn56.72
adinnādānahetu 1 1 an5.178
adinnādānaṁ 45 64 an3.70 an4.64 an4.198 an5.174 an5.178 an8.39 an8.40 an8.41 an9.63 an10.99 an10.167 an10.168 an10.169 an10.170 an10.171 an10.172 an10.173 an10.176 an10.178 an10.211 an10.212 an10.216 dn1 dn2 dn26 dn27 dn31 dn33 dn34 mn9 mn27 mn38 mn41 mn42 mn51 mn54 mn73 mn79 mn94 mn101 mn112 mn114 mn117 sn42.8 sn42.13
adinnādānampāhaṁ 1 1 an10.174
adinnādānañcāhaṁ 1 1 sn42.13
adinnādānapaccayā 4 8 an10.172 mn46 mn54 sn12.41
adinnādānasmiṁ 1 1 an3.70
adinnādānassa 6 6 an4.265 an8.40 an10.167 an10.168 an10.224 sn42.13
adinnādānasutta 2 2 sn56.72
adinnādāne 8 15 an3.163-182 an4.201 an4.203 an4.265 an10.222 an10.223 an10.224 dn26
anādānā 1 1 sn11.20
anādānaṁ 3 7 mn98 snp3.9 snp5.11
anādāno 4 4 an4.9 iti15 iti105 snp3.12
annabhāranesādānaṁ 1 1 an5.99
annabhāranesādānampi 2 2 an5.99
anupādānā 4 4 mn11 mn138 mn140 ud3.10
anupādānassa 1 1 sn44.9
anupādānassā 2 1 mn11 sn44.9
anupādānassā’ti 1 1 mn11
anupādānassāvuso 1 1 mn11
anupādānāya 2 3 mn60 mn74
anupādāno 10 14 mn92 mn106 sn35.118 sn35.119 sn35.124 sn35.131 sn44.9 snp3.6 snp3.7 snp3.12
anupādānohamasmī’ti 1 3 mn102
apariyādānā 2 6 sn22.7 sn35.134
asārādāni 1 1 sn55.25
āsavapariyādānañca 3 3 an7.16 an7.19 an7.95
assādānupassī 1 1 an2.1-10
assādānupassino 10 18 mn149 sn12.52 sn12.53 sn12.54 sn12.55 sn12.56 sn12.57 sn12.58 sn12.59 sn12.60
assādānupassitā 1 1 an2.1-10
attavādupādānaṁ 8 14 dn15 dn33 mn9 mn11 mn22 sn12.2 sn38.12 sn45.173
attavādupādānassa 1 7 mn11
avatthitasamādāno 1 1 dn30
baliddhipādānuruddhā 1 1 sn56.131
bhārādānaṁ 1 3 sn22.22
bhārādānañca 1 1 sn22.22
byāpādānusayo 1 1 mn64
cittapariyādānavaggo 1 1 an1.1-10
cūḷadhammasamādānasutta 1 1 mn45
cūḷadhammasamādānasuttaṁ 1 1 mn45
cūḷamahādhammasamādānañca 1 1 mn50
daḷhasamādāno 1 1 dn30
daṇḍādānaṁ 2 4 an9.23 dn27
daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṁtuvaṁpesuññamusāvādā 3 6 dn15 dn34 mn60
daṇḍādānasatthādānakalahaviggahavivādatuvaṁtuvaṁpesuññamusāvādānaṁ 2 3 dn15 mn18
dhammasamādānaṁ 3 53 dn33 mn45 mn46
dhammasamādānāni 3 4 dn33 mn45 mn46
dhammasamādānānī 1 1 mn45
dhutavādānaṁ 2 2 an1.188-197
dhūtavādānaṁ 1 1 an1.188-197
dinnādānaṁ 1 3 mn54
diṭṭhupādānaṁ 7 8 dn15 dn33 mn9 mn11 sn12.2 sn38.12 sn45.173
diṭṭhupādānassa 1 7 mn11
dutiyasabbupādānapariyādānasutta 2 2 sn35.62
iddhipādānaṁ 19 61 an7.71 dn18 dn26 mn118 mn151 sn22.101 sn51.5 sn51.6 sn51.7 sn51.8 sn51.14 sn51.16 sn51.17 sn51.18 sn51.23 sn51.25 sn51.26 sn51.31 sn51.32
iṇādānampi 1 2 an6.45
iṇādānañca 1 1 an6.45
iṇādānasmiṁ 1 1 an6.45
jīvitamaraṇapariyādānā 1 1 an8.13
jīvitapariyādānā 8 16 an4.195 dn1 mn140 sn12.51 sn22.88 sn36.7 sn36.8 sn54.8
jīvitapariyādānañca 3 3 an7.16 an7.19 an7.95
kakuṭapādānaṁ 1 2 ud3.2
kakuṭapādānan 1 3 ud3.2
kakuṭapādāni 1 1 ud3.2
kakuṭapādānī 1 2 ud3.2
kammasamādānānaṁ 5 12 an6.64 an10.21 an10.22 mn12 sn52.16
kammasamādānasutta 2 2 sn52.16
kāmupādānaṁ 8 9 dn15 dn33 mn9 mn11 sn12.2 sn38.12 sn45.173
kāmūpādānaṁ 1 1 dn33
kāmupādānassa 1 7 mn11
khantivādānaṁ 1 1 mn86
lokāmisūpādānā 1 3 mn54
mahādānaṁ 3 8 an8.39 an9.20
mahādānāni 1 1 an8.39
mahādānan’ti 1 1 an9.20
mahādhammasamādānasutta 1 1 mn46
mahādhammasamādānasuttaṁ 1 1 mn46
micchādiṭṭhikammasamādānā 27 33 an3.58 an3.101 an5.23 an6.2 an8.11 an10.21 an10.30 an10.97 an11.14 dn2 dn10 dn25 dn28 iti70 iti99 mn4 mn6 mn12 mn51 mn73 mn77 mn94 mn101 mn130 sn12.70 sn16.9 sn51.11
micchādiṭṭhikammasamādānahetu 1 2 dn27
micchādiṭṭhikammasamādāno 1 2 dn27
ñāṇavādānaṁ 1 2 an9.38
nissaṭṭhatiṇakaṭṭhupādānaṁ 1 3 mn99
nissaṭṭhatiṇakaṭṭhupādāno 1 1 mn99
pādānaṁ 8 11 an3.31 an3.126 an4.63 iti106 mn61 mn128 mn146
pādānañca 1 1 mn82
pādāni 5 6 an10.30 mn89 mn91 sn7.15 sn8.9
pamādānupatito 1 1 snp2.10
pañcahupādānakkhandhehi 2 4 mn44 mn109
pañcasupādānakkhandhesu 1 1 mn75
pañcupādānakkhandhā 28 57 an3.61 an4.254 an6.63 an9.66 dn22 dn33 dn34 mn9 mn28 mn44 mn109 mn112 mn141 mn149 mn151 sn22.22 sn22.48 sn22.82 sn22.85 sn22.122 sn22.123 sn38.15 sn45.178 sn56.11 sn56.13
pañcupādānakkhandhā’ 1 3 mn151
pañcupādānakkhandhānaṁ 1 1 sn46.30
pañcupādānakkhandhāpi 2 2 an6.63 sn56.11
pañcupādānakkhandhā’ti 1 3 mn151
pañcupādānakkhandhātissa 5 5 an4.254 sn22.103 sn22.104 sn22.105 sn45.159
pañcupādānakkhandhe 8 17 mn23 sn22.47 sn22.48 sn22.56 sn22.79 sn22.100 sn22.122 sn22.123
pañcupādānakkhandhesu 1 2 sn22.82
parivīmaṁsanupādānaṁ 1 1 sn12.60
pariyādānā 11 17 mn72 mn138 mn140 sn12.52 sn12.53 sn12.54 sn22.7 sn22.88 sn36.7 sn36.8 sn54.8
pariyādānaṁ 23 27 an4.140 an10.89 mn66 mn152 sn6.10 sn12.63 sn13.4 sn13.6 sn13.8 sn13.10 sn15.1 sn15.2 sn15.5 sn15.6 sn35.244 sn56.36 sn56.50 sn56.54 sn56.56 sn56.58 sn56.60 snp3.10
paṭhamasabbupādānapariyādānasutta 2 2 sn35.61
puthusamaṇabrāhmaṇappavādānaṁ 1 1 an5.194
puthusamaṇabrāhmaṇavādānaṁ 2 2 an3.137
puthusamaṇappavādānaṁ 1 1 an3.137
rūpupādānakkhandhassa 2 2 mn23 sn35.238
rūpupādānakkhandhe 1 2 mn28
rūpupādānakkhandho 32 43 an9.66 dn22 dn33 dn34 mn28 mn44 mn109 mn112 mn141 mn149 sn22.22 sn22.48 sn22.56 sn22.82 sn22.89 sn22.103 sn22.104 sn22.105 sn22.107 sn22.108 sn22.109 sn22.110 sn22.122 sn22.123 sn23.5 sn23.6 sn23.7 sn23.8 sn38.15 sn45.159 sn45.178 sn56.13
sabbupādānakkhayā 2 2 sn12.32 ud3.10
sabbupādānapariññaṁ 1 7 mn11
sabbupādānapariññāsutta 2 2 sn35.60
sabbūpādānapariññāsuttaṁ 1 1 sn35.60
sabbupādānapariññāvādā 1 6 mn11
sabbupādānapariññāvādo 1 1 mn11
sabbupādānapariññāya 2 4 sn35.60
sabbūpādānapariññāya 1 1 sn35.60
sabbupādānapariyādānāya 2 6 sn35.61 sn35.62
sādānesu 3 3 mn98 sn11.20 snp3.9
samādānahetu 2 7 dn24 dn26
samādānaṁ 1 6 an10.94
sammādiṭṭhikammasamādānā 27 32 an3.58 an3.101 an5.23 an6.2 an8.11 an10.21 an10.30 an10.97 an11.14 dn2 dn10 dn25 dn28 iti71 iti99 mn4 mn6 mn12 mn51 mn73 mn77 mn94 mn101 mn130 sn12.70 sn16.9 sn51.11
sammādiṭṭhikammasamādānahetu 1 2 dn27
sammādiṭṭhikammasamādāno 1 2 dn27
sammādiṭṭhisamādānā 1 1 an4.49
saṅkhārupādānakkhandhassa 2 2 mn23 sn35.238
saṅkhārupādānakkhandhe 1 2 mn28
saṅkhārupādānakkhandho 22 24 an9.66 dn22 dn33 dn34 mn28 mn44 mn109 mn112 mn141 mn149 sn22.22 sn22.48 sn22.56 sn22.82 sn22.89 sn22.103 sn22.105 sn22.108 sn22.122 sn23.5 sn38.15 sn45.178
saññupādānakkhandhassa 2 2 mn23 sn35.238
saññupādānakkhandhe 1 2 mn28
saññupādānakkhandho 22 24 an9.66 dn22 dn33 dn34 mn28 mn44 mn109 mn112 mn141 mn149 sn22.22 sn22.48 sn22.56 sn22.82 sn22.89 sn22.103 sn22.105 sn22.108 sn22.122 sn23.5 sn38.15 sn45.178
sārādāni 4 5 an3.34 sn22.54 sn55.25
satthādānaṁ 1 1 an9.23
saupādānā 1 1 mn11
saupādānaṁyeva 1 7 mn24
saupādānassa 2 3 mn11 sn44.9
saupādānassā’ti 1 1 mn11
saupādāno 6 9 mn106 sn35.118 sn35.119 sn35.124 sn35.131 sn44.9
saupādānova 1 3 an4.175
sikkhāsamādānassa 3 9 an3.91 an10.87
sikkhāsamādāne 4 8 an7.20 an7.42 dn33 dn34
sīlabbatupādānaṁ 7 8 dn15 dn33 mn9 mn11 sn12.2 sn38.12 sn45.173
sīlabbatupādānassa 1 7 mn11
sīlasamādāne 1 2 dn30
tadupādānā 1 4 mn140
tadupādānaṁ 7 20 mn38 mn106 sn22.5 sn35.118 sn35.119 sn35.124 sn35.131
tadupādāno 8 8 sn12.52 sn12.53 sn12.54 sn12.55 sn12.56 sn12.57 sn12.58 sn12.60
taṇhūpādānaṁ 1 1 sn44.9
tassupādānapaccayā 2 4 mn38 sn22.5
tiṇakaṭṭhupādānaṁ 2 4 mn72 mn99
upādānā 2 3 an10.60 mn11
upādānabhayā 1 1 dn1
upādānagatametaṁ 1 1 an7.54
upādānajātiko 2 2 sn12.24 sn12.32
upādānakhaye 1 1 snp3.4
upādānakkhandhā 16 23 an9.66 mn44 mn112 mn122 sn22.56 sn22.89 sn22.107 sn22.108 sn22.109 sn22.110 sn23.5 sn23.6 sn23.7 sn23.8 sn38.15 sn45.178
upādānakkhandhānaṁ 19 25 an9.66 mn23 mn28 mn151 sn4.16 sn22.26 sn22.27 sn22.28 sn22.107 sn22.108 sn22.109 sn22.110 sn23.5 sn23.6 sn23.7 sn23.8 sn35.238 sn35.245 sn45.178
upādānakkhandhasutta 3 3 an9.66 sn45.178
upādānakkhandhehi 1 2 sn22.82
upādānakkhandhesu 17 51 an4.41 an4.90 an5.30 an8.2 an10.27 an10.60 dn14 dn22 dn33 dn34 mn10 mn28 mn44 mn109 mn112 mn122 sn22.89
upādānakkhayā 1 1 snp3.12
upādānakkhayādhimutto 1 4 an6.55
upādānakkhayārāmaṁ 2 2 iti81 sn17.10
upādānakkhayassa 1 1 an6.55
upādānam 1 1 sn22.121
upādānaṁ 73 134 an3.61 an10.92 dn1 dn14 dn15 mn9 mn38 mn44 mn109 mn115 sn3.1 sn12.1 sn12.2 sn12.4 sn12.10 sn12.12 sn12.13 sn12.14 sn12.20 sn12.23 sn12.24 sn12.27 sn12.28 sn12.29 sn12.30 sn12.32 sn12.33 sn12.35 sn12.36 sn12.39 sn12.44 sn12.45 sn12.49 sn12.50 sn12.51 sn12.52 sn12.53 sn12.54 sn12.55 sn12.56 sn12.57 sn12.60 sn12.65 sn12.67 sn12.69 sn12.72-81 sn12.83-92 sn22.82 sn22.90 sn22.121 sn22.125 sn35.107 sn35.110 sn35.113 sn35.123 sn38.12 sn38.16 sn44.9 sn45.180 sn46.130 sn46.175-184 sn47.95-104 sn48.115-124 sn48.169-178 sn49.45-54 sn50.99-108 sn51.77-86 sn53.45-54 snp1.9 ud1.1 ud1.3
upādānamakkhāyati 1 3 mn102
upādānampāhaṁ 1 1 sn12.23
upādānan 16 11 dn14 dn15 mn38 mn44 mn109 sn12.4 sn12.12 sn12.23 sn12.70 sn22.82 sn22.121 sn35.60 sn35.61 sn35.110 sn35.123 sn38.12
upādānan’ 9 1 dn14 dn15 sn12.4 sn12.12 sn12.23 sn12.70 sn35.60 sn35.61 sn38.12
upādānānaṁ 4 9 sn38.12 sn45.173 snp3.12
upādānañca 5 5 dn15 mn9 sn22.121 sn35.110 sn35.123
upādānāni 6 7 dn33 mn9 mn11 sn12.2 sn38.12 sn45.173
upādānānī 1 1 sn38.12
upādānanidāno 2 2 sn12.24 sn12.32
upādānanirodhā 27 45 an3.61 dn14 dn15 mn9 mn38 mn75 mn115 sn12.1 sn12.4 sn12.12 sn12.24 sn12.43 sn12.44 sn12.45 sn12.51 sn12.52 sn12.53 sn12.55 sn12.60 sn12.68 sn12.70 sn22.5 sn35.106 sn35.107 sn35.113 ud1.2 ud1.3
upādānanirodhagāminī 1 2 mn9
upādānanirodhagāminiṁ 1 2 mn9
upādānanirodhagāminiyā 1 1 sn12.33
upādānanirodhaṁ 2 3 mn9 sn44.6
upādānanirodhañca 1 1 mn9
upādānanirodhe 1 1 sn12.33
upādānanirodho 25 45 an3.61 dn14 mn9 mn38 mn115 sn12.1 sn12.4 sn12.12 sn12.24 sn12.43 sn12.44 sn12.45 sn12.52 sn12.53 sn12.54 sn12.55 sn12.56 sn12.57 sn12.60 sn22.5 sn35.106 sn35.107 sn35.113 ud1.2 ud1.3
upādānanirodhoti 3 3 mn38 sn12.68 sn12.70
upādānanirodho’ti 2 4 dn14 sn12.4
upādānanti 4 4 mn38 sn12.34 sn12.35 sn12.68
upādānan’ti 8 15 dn14 dn15 sn12.4 sn12.12 sn12.70 sn35.60 sn35.61 sn38.12
upādānan’tissa 1 1 sn12.23
upādānapaccayā 28 41 an3.61 an10.92 dn1 dn14 dn15 mn38 mn75 mn115 sn12.1 sn12.2 sn12.4 sn12.12 sn12.20 sn12.34 sn12.35 sn12.44 sn12.52 sn12.53 sn12.55 sn12.60 sn12.68 sn12.70 sn22.80 sn35.107 sn35.113 snp3.12 ud1.1 ud1.3
upādānapaccayāti 1 1 snp3.12
upādānapañhāsutta 1 1 sn38.12
upādānaparijegucchā 1 1 dn1
upādānaparipavattasutta 2 2 sn22.56
upādānaparivattaṁ 1 1 sn22.62
upādānappabhavo’ti 2 2 sn12.24 sn12.32
upādānārāmassa 1 2 sn44.6
upādānārambhaāhārā 1 1 snp3.12
upādānaratassa 1 2 sn44.6
upādānasammuditassa 1 2 sn44.6
upādānasamudayā 1 1 mn9
upādānasamudayaṁ 1 1 mn9
upādānasamudayañca 1 1 mn9
upādānasamudaye 1 1 sn12.33
upādānasamudayo 3 4 mn9 sn12.24 sn12.32
upādānaseṭṭhaṁ 1 1 mn106
upādānaseṭṭhañhetaṁ 1 1 mn106
upādānaseṭṭhañhi 1 1 mn106
upādānasmiṁ 1 2 sn44.9
upādānassa 9 9 dn15 sn12.16 sn12.23 sn12.52 sn12.53 sn12.54 sn12.67 snp2.12 snp3.12
upādānasutta 2 2 sn12.52 sn45.173
upādānāya 2 3 mn60 mn74
upādāne 11 13 an3.36 an5.30 an6.23 dn14 dn15 mn130 sn12.4 sn12.33 sn12.49 sn12.50 sn12.51
upādāniyā 4 10 sn22.48 sn22.121 sn35.110 sn35.123
upādāniyadhammasutta 2 2 sn35.123
upādāniyaṁ 1 2 sn22.48
upādāniyasutta 4 4 sn22.121 sn35.110
upādāniye 3 3 sn22.121 sn35.110 sn35.123
upādāniyesu 4 14 sn12.52 sn12.55 sn12.56 sn12.60
upādāniyo 3 6 dn34 sn22.121 sn35.110
upādānūpaniso 1 2 sn12.23
upādāyupādānā 1 1 mn112
upayupādānā 6 12 sn22.3 sn22.4 sn22.112 sn23.3 sn23.10
upāyupādānā 2 2 mn112 sn22.3
upayūpādānā 1 1 mn112
upāyūpādānā 2 7 mn112
upāyupādānābhinivesavinibaddho 1 1 sn12.15
upayupādānābhinivesavinibandho 3 3 sn12.15 sn22.90
upāyupādānābhinivesavinibandho 1 1 sn12.15
upayupādānaṁ 2 2 sn12.15 sn22.90
vādānupātā 3 5 an4.30 an5.5
vādānupāto 9 16 an3.57 an4.193 an8.12 dn28 sn12.24 sn12.25 sn12.26 sn22.2
vādānuvādā 3 5 an5.5 mn101 mn117
vādānuvādo 20 31 an3.57 an8.12 dn8 dn28 mn55 mn71 mn90 mn103 mn126 sn22.2 sn22.86 sn35.81 sn42.10 sn42.12 sn42.13 sn44.2 sn45.5
vātūpādānaṁ 1 1 sn44.9
vātūpādāno 2 2 sn51.22 sn56.39
vedanupādānakkhandhassa 2 2 mn23 sn35.238
vedanupādānakkhandhe 1 2 mn28
vedanupādānakkhandho 22 24 an9.66 dn22 dn33 dn34 mn28 mn44 mn109 mn112 mn141 mn149 sn22.22 sn22.48 sn22.56 sn22.82 sn22.89 sn22.103 sn22.105 sn22.108 sn22.122 sn23.5 sn38.15 sn45.178
vimissadiṭṭhikammasamādānahetu 1 2 dn27
vimissadiṭṭhikammasamādāno 1 2 dn27
viññāṇupādānakkhandhassa 2 2 mn23 sn35.238
viññāṇupādānakkhandhe 1 2 mn28
viññāṇupādānakkhandho 32 42 an9.66 dn22 dn33 dn34 mn28 mn44 mn109 mn112 mn141 mn149 sn22.22 sn22.48 sn22.56 sn22.82 sn22.89 sn22.103 sn22.104 sn22.105 sn22.107 sn22.108 sn22.109 sn22.110 sn22.122 sn22.123 sn23.5 sn23.6 sn23.7 sn23.8 sn38.15 sn45.159 sn45.178 sn56.13
vipaccanīkavādānaṁ 1 2 an9.38
vivādāni 2 2 snp4.5 snp4.13Main  Read  SuttaDiff  History  Quotes